Afirmace

Pro posílení si můžete vymyslet nějakou pozitivní afirmaci, kterou si často opakujte (opakujte vždy min. 3x)

 

• Andělé světla, povoluji vám posílání energie, kterou mi chcete dát. Děkuji vám za ni!

• Právě teď mě obklopují andělé.

• Andělé mě zahřívají a prosvěcují Božskou láskou.

• Přijímám tuto lásku od Boha a andělů.

• Zasloužím si lásku.

• Zasloužím si štěstí.

• Zasloužím si zdraví.

• Zasloužím si pomoc od nebes a tímto ji přijímám.

• Přivolávám Boha a anděly, aby mi pomáhali a vedli mě.

• Naslouchám svému vnitřnímu hlasu i pocitům.

• Můj vnitřní hlas a pocity jsou vedením od Boha a andělů.

• Nic jiného než toto vedení nepotřebuji.

• Následuji své vedení a naprosto mu věřím.

• Vím, že Bůh a andělé mě milují a právě teď mě vedou.

• Přijímám andělskou lásku.

• Přijímám lásku.

• Miluji.

• Jsem láska.

• Rozdávám lásku.

• Jsem velmi milován/a.

• Všichni mě milují.

• Miluji všechny.

• Odpouštím všem.

• Odpouštím sám sobě.

• Posílám Božskou lásku všem, které potkávám.

• Pečlivě hlídám své myšlenky a toleruji jen ty pozitivní a láskyplné.

• Ve světě je spousta lásky.

• Je jí dost pro všechny.

• Na každého se dostane.

• Mám hojnost všeho.

• Přitahuji do svého života nádherné, milující lidi.

• Spolu s anděly vítáme nové příležitosti, jak sloužit světu.

• Neustále jsem odměňován/a.

• Můj život je harmonický a poklidný.

• Jsem klidný/á.

• Zářím.

• Jsem plný/á radosti.

 

zdroj: http://www.otazky-a-odpovedi.org/andele-archandele-nanebevzati-mistri.php