Andělům

Vědomě zvu do svého života strážné anděly.

Vítám své strážné anděly a děkuji jim za jejich láskyplnou péči a podporu. Prosím své strážné anděly, aby mě bezpečně doprovázeli na mé duchovní cestě. Kéž se mým strážným andělům dostane požehnání za to, že žehnají mně.

Kéž se duchovně vyvíjejí za to, že mi pomáhají v mém vývoji.Chci se koupat ve světle svých andělských strážců a nechat se inspirovat jejich andělskou láskou.Děkuji svým ochráncům za to, že na mne dohlížejí v každém okamžiku mého života. Prosím mé strážné anděly, aby mně i nadále vedli a podporovali, ať jsem kdekoli.

 

Z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona.