Archanděl Gabriel

Andělům čistoty, kteří nás vedou na správnou cestu, panuje archanděl Gabriel a je bílý. Jeho anděly žádáme o správné vedení v duchovním životě nebo o sdělení, jaký životní plán a cíl máme před sebou. Protože zodpovídají také za pořádek a disciplínu ve všech sférách života, pomáhají nám rovněž při nerozhodnosti a při organizování praktických činností, jakými jsou například nákupy, výběr vhodné školy, profese anebo zaměstnání.

 

Modlitba k nim může znít třeba následovně:

 

Andělé čistoty, kteří mi ukazujete správnou cestu,dejte mi prosím poučení,která z těchto možností: _____ je pro můj vývoj nejlepší. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé modlitby a věřím, že váš vzkaz správně pochopím.To vše se staň ve jménu Všemocného.

 

 

zdroj: Blor Nerdy