Léčivá síla andělů

Jak nám mohou andělé pomoci?


Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoliv další problémy.

K tomu, aby nám andělé pomohli, stačí učinit následující kroky:

1.Požádejte

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou je situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat.

 

Možná si nejste jistí, jak anděly oslovit. K tomu, aby vám andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet: "ANDĚLÉ!" a oni se okamžitě přihlásí.

Každého, tedy i vás, od narození až do smrti provázejí nejméně dva andělé strážní. Nic z toho, co kdy uděláte nebo nač pomyslíte nemůže vaše anděly přimět, aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky.

Můžete také poprosit o další anděly. Buď požádejte Boha, ať vám anděly pošle, nebo se obraťte přímo na ně. Oba způsoby vyjdou nastejno, protože andělé vždycky následují Boží vůli. A Bůh si vždycky přeje, aby vás andělé obklopovali a utěšovali, kdykoli je o to požádáte.


2.Odevzdejte problém

Aby mohli Bůh a andělé vaši situaci vyléčit, musíte jim ji beze zbytku postoupit. Je to trochu jako když posíláte dopis:také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo, abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům!


3.Věřte v Boha/anděli

Bohu a andělům nemůžeme vnucovat vlastní scénář, jak mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším, než o jaké dokáže naše lidská mysl třeba jen snít. Pamatujte si: Bůh/andělé/vesmír si přeje, abyste byli šťastni!

Neptejte se jak? Kdy? Věřte v dosažení cíle!


4. Následujte Boží pokyny

Poté, co svěříte svůj problém Bohu a andělům, můžete být vyzváni, abyste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení nebo intuitivních pocitů.

 

Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, požádejte Boha o potvrzení jejich pravosti. Bůh i andělé vám budu posílat vždy jen láskyplná a podpůrná poselství, takže pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Bohu, nemusíme se zásahů tzv. padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme. Poté, co jste požádali anděly o pomoc, tedy vyhlížejte Boží vzkazy, které vás provedou řešením obtížných situací. Tyto pokyny jsou odpovědí na vaše modlitby a vy se teď musíte zapojit a umožnit Bohu, aby vám pomohl. Někdy po vás mohou žádat činy - tehdy vám andělé například řeknou, ať se vypravíte na určité místo nebo zavoláte určitému člověku.


Jiné instrukce zase budou mířit k vaší mysli a srdci - to v případě, kdy vás andělé požádají, abyste sobě či někomu jinému odpustili. Ať už jsou jejich vzkazy jakékoliv, vězte, že přicházejí od Zdroje všeho řešení a léčení. Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.


Žádná situace není příliš velká, ani příliš malá na to, aby ji pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parkování, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro ně vaše štěstí, takže pokud je to v souladu s Božím záměrem, poskytnou vám cokoliv, co vás potěší. Ostatně radost je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte!

 Z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue Ph.D.