Co je třeba propustit ve velkém „domácím úklidu“

Co je třeba propustit ve velkém „domácím úklidu"

K nejtěžším kamenům v ruksaku minulosti patří:


• Strach a snaha kontrolovat

• Stres a boj

• Negativní pocity jako sebelítost, pocity viny, nespravedlnost, zlost, pocity méněcennosti, agrese, nemoc

• Negativní myšlení jako pocity obětování se, zklamání, očekávání, egoismus, ješitnost, závist, materialismus, odsuzování a předsudky, problémy, nečetnost a lež, negativní mínění o sobě

• Špatné návyky jako odkládání věcí, požitkářství, nepozorná mluva, chybné a bezmyšlenkovité objednávky do života, bezcílnost

• Svévole (namísto: „Děj se vůle TVÁ!")

Propouštíme však jen to, co můžeme skutečně propustit s láskou. Propustit něco v hněvu znamená jen vazbu na negativní energii, není to opravdové propuštění. To, co propustíme se zlobou, se k nám zase vplíží zadními vrátky.