Co je to...

Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru.

 

Podstatou je návrat do „nulového stavu", tedy do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, situace, události a  naše mysl a podstata je naprosto čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout téměř čehokoli, čehož si žádáme - zafunguje nám tak více a rychleji i ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI. Ve stavu, kdy nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás bezprostředně obklopuje.

 

Ho´oponopono - nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na něj reagujeme. Jakákoliv situace, člověk, okolí, je pouze našim zrcadlem..Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných,  promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Pokud v našem životě něco nefunguje, je nutné naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se přiblížíme k „nulovému stavu" pomocí jednoduchých větiček:

 

Miluji Tě… Omlouvám se… Prosím, odpusť mi… Děkuji Ti…

 

 

Opakováním těchto jednoduchých slov, dosáhneme procesu čištění - chybných myšlenek, vzorců uvažování, negativních myšlenk

 

Procesem čištění můžeme dosáhnout čehokoli - zlepšení kvality našeho života, překonávání těžkých a obtížných situací, napravování mezilidských vztahů, dosáhnutí osobních i pracovních úspěchů… Pokud dokážeme proměnit negativní energii v pozitivní, vymazat z paměti chybné vzorce uvažování, stojíme před něčím novým a zcela velkým - životem, který stojí za to žít, životem , kdy bolest a trápení vyměníme za radost a naplnění, životem, který dokážeme naplno řídit a ovlivňovat.

 


KLID A MÍR ZAČÍNÁ U MNE..