Radikální odpuštění..

Příběh Jill

Volný překlad stručného vyprávění Colina Tippinga.

 

Před několika lety jsem měl příležitost, cestou Radikálního odpuštění, pomoci mé sestře Jill zachránit její manželství. Touto zkušeností jsem si ověřil, že Radikální odpuštění je smysluplnou alternativou k tradičnímu poradenství a psychoterapii. V krátkosti se vše odehrálo takto.Jill ke mně přiletěla z Anglie na návštěvu. Jen co dorazila, v slzách mi sdělila, že její manželství se blíží rozpadu. Důvodem bylo hrubé chování jejího manžela Jeffa vůči ní samé. Ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Nedokázal jsem si Jeffa představit jako hrubiána - právě naopak. Buď jak buď, Jill byla na pokraji rozchodu. Viděla v tom jedinou možnost, jak uniknout bolesti, kterou s Jeffem prožívala.

 

Nejdříve jsem se snažil pomoci Jill tradičními metodami, a pokoušel se s ní problém vyřešit. Jinými slovy, hledali jsme způsob, jak by Jill mohla změnit situaci a napravit Jeffovo bezohledné chování. Byla pevně přesvědčena, že všechno je Jeffova vina a že ona je jednoznačnou obětí. Viděl jsem, že zatím není připravena naslouchat jakékoliv alternativě. Po několika dnech bezvýsledného trápení jsem se ale odhodlal a nastínil Jill její situaci z perspektivy Radikálního odpuštění.

Pokud jste obeznámeni s duchovními principy, jste si vědomi propastného rozdílu mezi oběma přístupy. Jill potřebovala čas a hodně důvěry, než byla schopná se otevřít a začít danou situaci jinak vnímat.

 
Jak víte, tradiční terapie se snaží zjistit, co je na dotyčné osobě a dané situaci nesprávné, a co je toho příčinou. Následně jde o to, tento problém napravit. V případě Jill bylo takovým problémem Jeffovo chování a jejich dysfunkční vztah.

 
Naproti tomu Radikální odpuštění hledá, co je na dotyčné osobě a její situaci dokonalé, a jak se to projevuje. V dalším kroku se snaží dotyčné/mu pomoci změnit náhled na její/jeho situaci a uvědomit si, že se vše děje pro to, abychom se něco naučili a uzdravili.

 
Základním východiskem Radikálního odpuštění je předpoklad, že všechno, co se děje, je řízeno Vyšší silou, má svůj účel a slouží pro naše vyšší dobro. Navíc všechno, co nám život "nadělí", je dokonalou zpětnou vazbou, která nás má nasměrovat k uzdravení. Při "řešení problému" tedy nejde o změnu vnějších okolností, ale o změnu či posun toho, jak dotyčný záležitost vnímá a jak o ní smýšlí.

 
Radikální odpuštění je tedy proces učení se novému přístupu a posílení důvěry ve Vyšší sílu spíše než terapie v běžném slova smyslu. Napomáhá uvolnění energie, která byla zablokována ve zranění. Člověk, který poskytuje pomoc na základě Radikálního odpuštění, je spíše průvodce (neboli kouč), který vede klienta k poznání či probuzení, než terapeut v pravém slova smyslu.

Bylo zřejmé, že pro Jill byl pohled na její manželství z pozice Radikálního odpuštění zpočátku opravdu velmi radikální.Potřebovala čas, aby takovou možnost mohla vůbec připustit. Nakonec si však z pozice tohoto nového paradigmatu zpětně prohlédla svůj dosavadní život. Události, které se odehrály, jí začaly do sebe zapadat a dávat smysl. Jill pocítila, že jsme uhodili hřebíček na hlavičku.

 

Čím více jsme se dostávali pod povrch událostí, tím více se její životní příběh rýsoval jako součást Vyššího plánu. Jill začala vidět Jeffovo chování jako výsledek úsilí jejich duší o uzdravení. V případě Jill se "uzdravení" týkalo jejího falešného vnitřního přesvědčení, které si v raném věku nevědomky vytvořila v důsledku toho, jak se k ní choval otec: „Nikdy nebudu pro žádného muže dost dobrá." Toto přesvědčení ovládalo už od dětství její život a odráželo se v událostech, které vytvářela.

 

Každá životní událost, která potvrzovala "nejsi dost dobrá", byla příležitostí se z tohoto škodlivého vnímání uzdravit. Jill ale tyto příležitosti zatím neviděla a příčiny dávala za vinu někomu jinému, myslela si že má prostě smůlu anebo si našla jiné zdůvodnění. Ne však tentokrát. Nyní Jill pochopila pravdu. Rozpoznala, jak Jeff odráží její vnitřní přesvědčení a dává jí tak možnost se z něho uzdravit.

 

Jill postupně přijala zodpovědnost za vytvoření této situace a začala v ní vidět dokonalost. Vedlo to k tomu, že Jeff postupně zanechal svého hrubého chování a věci se začaly vracet do normálních kolejí. Je to už pár let a Jill stále žije s Jeffem ve šťastném manželství.

 

Jsem si jistý, že pokud by Jill pokračovala v tradiční terapii, která se zaměřuje na vnější projevy problému, byla by už dávno rozvedená. Viděno ovšem v širších souvislostech, byl by její rozvod jenom další událostí životního příběhu. Život by šel dál a Jill by si našla někoho jiného, kdo by s ní dále hrál tuto kosmickou hru, a to tak dlouho, dokud by se neuzdravila.

 

Nechci vzbudit dojem, že posun ve vnímání situace byl jednoduchý. Základním požadavkem Radikálního odpuštění je, abychom uznali, že se nestalo nic špatného a není tak co odpouštět. Takto Jill původně zcela jistě nevnímala ani aktuální situaci s Jeffem, ani podobné situace s jejím předchozím manželem. Ve skutečnosti byla přesvědčena že to, co prožívá, je zcela evidentně špatné. A většina lidí, jakož i většina terapeutů, by s ní jistě souhlasila. I když už důkazy byly na dlani, byly ještě zapotřebí dlouhé diskuze a mnoho emocionální bolesti, než se Jill otevřela natolik, že byla schopna porozumět jiné interpretaci než té, kterou dosud pokládala za správnou. Obzvláště těžké to pro ni bylo v případě údajné nevěry jejího předchozího manžela.

 

K uzdravení došlo ve chvíli, kdy si Jill uvědomila, že události jejího životního příběhu nebyly ani dobré, ani špatné. Když si uvědomila, že nebyla ničí obětí, a už vůbec ne obětí Jeffa, který ve skutečnosti láskyplně podporoval její uzdravení. Když si uvědomila, že Vyšší vedení jí v každém okamžiku pomáhalo uzdravit se z omylu a jejího falešného přesvědčení, které jí celá léta nedovolilo odhalit pravdu o sobě samé. Z tohoto pohledu byla každá situace, kterou Jill prožila, šlechetným darem.

 

A o tom Radikální odpuštění je. Umožnit lidem, aby dokázali nahlédnout pod povrch událostí a zjistit o co opravdu běží. Umožnit jim poznat skutečný duchovní význam toho, co se děje, a spatřit široký obraz souvislostí v Duchovním světě. Jakmile uvidíme a pocítíme dokonalost a krásu v tom, co se odehrává, vše se změní.

 
V tom je také paradox i ironie Radikálního odpuštění. Jakmile se s danou situací smíříme a přestaneme jí odporovat nebo ji odsuzovat, mohou se dít doslova zázraky. Přesně to se stalo i v případě Jill. Když si uvědomila, co se opravdu děje, napohled hrubé chování Jeffa ustalo.

Je potřeba hodně odvahy, ochoty a otevřenosti, abychom převzali vlastní zodpovědnost a osvobodili se z pozice oběti. Život se tím ale stane snazší, radostnější a díky uvolněné energii se zvýší také naše vibrace. Tímto může každý jednotlivě přispět k duchovnímu vývoji a probuzení lidstva.

 Celý příběh o Jill naleznete v knize Colina Tippinga „Radikální odpuštění - Otevíráme cestu zázrakům".

 

zdroj: www.radikalniodpusteni.cz