Přehled: Stupně 1-4

Shamballa 1024 - stupeň 1

- obsahuje prvních 256 symbolů

- odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle

- Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta

- schopnost léčit ostatní lokálně

- schopnost léčit ostatní na dálku

- schopnost léčit sám sebe

- schopnost posílat energii na dálku

 

Shamballa 1024 - stupeň 2

- obsahuje dalších 256 symbolů

- silnější napojení na Shamballu

- schopnost čistit prostory od negativní energie

- důraz na vyjádření Já jsem

 

Shamballa 1024 - stupeň 3

- obsahuje dalších 256 symbolů

- silnější napojení na Shamballu

- odkrývání potenciálu člověka

- odkrývání smyslu vlastní inkarnace

- působení energie archanděla Metatrona

 

Shamballa 1024 - stupeň 4 (mistrovské zasvěcení)

- obsahuje dalších 256 symbolů

- silnější napojení na Shamballu

- působení energie nanebevzatého mistra St.Germaina

- očista pomocí fialového plamene

- schopnost zasvěcovat ostatní do Shambally 1024

zdroj: http://www.otazky-a-odpovedi.org/shamballa-manual-cz-2.php