Léčení po zasvěcení


Jak léčit někoho se Shamballou 1024 (a vyšší)?


A) Lokální léčení klienta

 1. Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry)
 2. Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu:

"Budeme nyní léčit (jméno klienta) se Shamballou 1024".

 1. Požádejte svého klienta, aby si sedl na židli a zavřel oči (lépe se pak může soustředit na své pocity).
  • Přiložte ruce k 7. čakře na několik minut a vnímejte tok energie.
  • Přiložte ruce k uším na několik minut a vnímejte tok energie.
  • Přiložte jedu ruku k čelu, druhou k týlu hlavy na několik minut a vnímejte tok energie.
  •  Přiložte obě ruce k 6. čakře a představujte si tok energie z rukou do čela pacienta - tím se přenáší symboly k léčení.
  •  Přiložte obě ruce k zátylku hlavy - ruce tam nechte, dokud vám "něco" neřekne, že je konec.

 

 1. Poděkujte všem bytostem za léčení.

 

Léčení je vhodné provádět pouze mezi čtyřma očima. V naléhavých případech lze léčit i konkrétní místo přiložením rukou s tím, že nepožádáte o Reiki, ale o Shamballu 1024.

Pokud máte Shamballu 2002 a vyšší, nahraďte při každém požádání číslo 1024 "vaším číslem" (například 2002, 3110,..) a nebo pouze požádejte o nejvyšší možnou Shamballu.

 B) Dálkové léčení klienta

 1. Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry)
 2. Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu:

"Budeme nyní léčit (jméno klienta, adresa nebo datum jeho narození)

 se Shamballou 1024".

 

 1. Dejte ruce (např. dlaněmi od sebe a představujte si, jak energii posíláte z rukou klientovi) a vnímejte tok energie. Pokud energii necítíte, požádejte vyšší Já léčeného o povolení léčení.

 

 1. Pak si představte kroky označené kurzívou z Lokální léčení klienta a všechny je dálkově proveďte.

 

 1. Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Tímto bude (jméno klienta) léčen se Shamballou 1024, dávejte mu léčení tak dlouho, jak bude potřeba."

 

 1. Po skončení léčení se zeptejte, za jak dlouho můžete klienta opět léčit (pomocí kyvadla, tabulky, apod.).

 

 1. Poděkujte všem bytostem za léčení.C) Léčení sám sebe

 1. Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet
 2. Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry)
 3. Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu:

"Chci být nyní léčen se Shamballou 1024 v nejvyšší možné míře, kterou

 mohu dostat a přeji si ji dostávat tak dlouho, dokud to bude třeba."

 

 1. Proveďte kroky z Lokální léčení klienta na sobě.Dejte energeticky silnější  ruku na své čelo a vnímejte / užívejte si tok energie. (Energeticky silnější ruku poznáte, když sepnete ruce - palec, který je nahoře určuje, která ruka je silnější.)
 2. Poděkujte všem bytostem za léčení.C) Programové léčení sám sebe

 1. Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet
 2. Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry)
 3. Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu:

"Chci být, až o to požádám, léčen se Shamballou 1024".

 1. Pak si představte kroky z Lokální léčení klienta (přikládání rukou) a všechny je dálkově proveďte (místo klienta si představte sebe).
 2. Poděkujte všem bytostem za léčení.


Až budete chtít naprogramované léčení spustit, vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Jsem připraven, léčení může začít."


Toto jsou jen základní možnosti, které máte. Nechte se vést vaší intuicí a vymyslete si vašeZdroj: http://www.otazky-a-odpovedi.org/shamballa-manual-cz-1.php