Afirmace - Já jsem

Příklady manter a afirmací "Já jsem"

Já Jsem Přítomnost

Vyřknu-li tuto větu, pak předávám od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem, životem, rodinnými záležitostmi, pracovními poměry Nejvyšší Inteligenci. Ta nás vede životem v souladu s naplněním našeho životního poslání. Poměry a záležitosti, situace, okolnosti ve kterých jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy. Co šlo dříve z tuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění v přátele. Ovlivňuji naším vyzařováním naše široké okolí, aniž bychom ovlivnili jejich svobodnou vůli.


Afirmace důvěry

Já vím, že Vše působí plnou silou. Já plně ovládám tu dokonalou činnost mého mocného Já Jsem. Já Jsem ta vítězná Přítomnost mého mocného Já Jsem. Já Jsem ta síla proudící ze srdce božího do tohoto mého vzývání. Já Jsem právě teď mé věčné osvobození od vší lidské nedokonalosti. Já Jsem to tvoření čisté lásky boží.

Afirmace na celý den

Já jsem ta nařizující, řídící Přítomnost, která dnes dává vše přede mnou do pohybu a já velím pro všechno mé konání dokonalý mír, harmonii a (všechny vlastnosti, které by mi mohly být užitečné toho dne).

Afirmace odpuštění

Já jsem zákon odpuštění a ten mocný stravující plamen, který nyní stráví všechny mé minulé a dnešní omyly, jejich příčiny, záznam, paměť i následky, vše nechtěně ale i chtěně a nedokonale stvořené, za co je zodpovědné mé vnější já a já prosím vroucně o odpuštění zejména těch mých chyb, které vedly k (určitému zdravotnímu problému, životní situaci....). A já prosím,aby mi byla dána moudrost i síla, abych tyto chyby více neopakoval.Tímto uvolníme karmické zatížení transformujícím fialovým zářením. Při vyslovování těchto slov můžeme ucítit v různých částech těla bolestivé napětí, které nám dává najevo, kde se náš prohřešek usadil a že jsme k odstranění našich potíží použili správná slova. Po této afirmaci je doporučeno se obklopit zářivým bílým světlem.

Afirmace tvoření

Já Jsem ta zázraky působící Boží Přítomnost ve všem, co bych chtěl/a mít uskutečněno. Já Jsem cokoliv, co si přeji být nebo vytvořit! Já Jsem naplněná činnost a nesoucí síla každé pozitivní věci, kterou si přeji!

Afirmace sebeovládání

Já Jsem dokonalý klid a harmonie mého těla a mysli.


Afirmace spojení s Bohem

Já Jsem ta vítězná Boží Přítomnost, já poroučím této Já Jsem Přítomnosti dokonale a neustále vládnout nad mou myslí, mým životem, mým světem (zdravím, financemi, vztahy, směru života).

Afirmace pro získání energie

Já jsem ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a těla nyní a neustále.


Afirmace peněz

Já jsem to bohatství Boží, které proudí do mých rukou a mně slouží a nic tomu nemůže zabránit!

Afirmace pro pohodu v bytě, ve škole, na pracovišti

Já jsem ta dobývající Přítomnost, která velí dokonalý klid, mír, spolupráci v tomto bytě, třídě, na tomto pracovišti.

Afirmace krásy

Skrze inteligenci a krásu v každé buňce, z nichž jsi stavěn, ty poslechneš můj povel a staneš se každým způsobem zářivě krásným - v myšlence, slově, cítění a formě. Já Jsem ten oheň a krása.

Afirmace hubnutí

Já jsem ta Přítomnost, která upraví mou chuť k jídlu na dokonalou pro mě míru, která mi zaručí dokonale štíhlou postavu a dokonalé zdraví.


zdroj: http://www.otazky-a-odpovedi.org/shamballa-manual-cz-2.php