Já jsem

Já jsem

Vyjádření "Já jsem" patří k nejsilnějším nástrojům, které máme a které nás spojují s nejvyššími silami tvoření. Slovy "Já jsem" neoslovujeme své EGO, ale své nejvyšší vědomí a tím se stáváme aktivními tvůrci svých životů. Čím více porozumíme tomu, co slova "Já jsem" znamenají, čím více je budeme používat, tím více budou působit a tím lépe dokážeme vědomě ovlivňovat události okolo nás. Jen si představte, co by se změnilo, kdyby všichni byli zdraví?!

Slova "Já jsem" je důležité používat vědomě, protože při nevědomém užívání si tím můžete způsobit mnoho problémů. Například častým užíváním "Já jsem nešťastný." na sebe neštěstí opravdu "přivoláte" - doslova si neštěstí vytvoříte, aby se mohlo vaše Já realizovat ve vybraném vyjádření. Proto má pozitivní náhled na problémy velice přínosné působení, protože si neříkáte ty špatné věci, ale pouze ty dobré, čímž nemůžete nic zkazit.

Aby vyjádření "Já jsem" působilo požadovaným způsobem a co nejsilněji, je nutné naše přání, prosby, žádosti či povely vyslovovat (není nutné nahlas) s patřičným respektem, láskou, pokorou, důvěrou a silou/vírou. Čím více budete věřit tomu, co děláte, tím více a rychleji to bude fungovat.

Pokud se budete snažit o zneužití učení o "Já jsem" pro své egoistické nebo komerční účely, pro ovládání lidí či jiné podobné aktivity, počítejte s tím, že aktivujete zákon odplaty, kterému nelze uniknout.

Jak "Já jsem" funguje?


Vyslovím-li slovo „", Bůh mě okamžitě uslyší a zareaguje tak, že si na mě posvítí světelným kuželem - na mě, stojícího uprostřed kosmické tmy ve vesmíru - nyní ale stojícího uprostřed Jeho světelného kuželu. Přitom se na mě tázavě zahledí.

Vyslovím-li slova „Já jsem", pak Bůh pokývne hlavou a řekne: „Tak copak chceš, mé Boží dítě, čím ti mohu posloužit? Splním ti vše, co budeš chtít, ať je to pozitivní či negativní. Proto se ovládej a chtěj ode mě jen to pozitivní. Neboť je ti dáno do vínku, abys vtiskl mým čirým energiím vše, po čem tvé srdce touží. Musíš to jen vyslovit po těchto dvou slovech „JÁ JSEM". To od tebe očekávám, neboť konám rád pro své děti."

Po těchto dvou slovech „Já jsem" musí tedy následovat vyslovení toho, co chceme - neboť Bůh nám splní vše bez ohledu na čas a prostor v souladu s naší svobodnou vůlí, osobní zodpovědností, které budou pod kontrolou našeho sebeovládání.

Vědomé užívání "Já jsem"

Před každým vědomím užitím "Já jsem" se posaďte a zaujmete meditativní pozici. Není nutné si zlomit nohy, snažte se, aby vám tato pozice byla pohodlná, a vy jste se mohli uvolnit.

Uvolněte se a 3x (začátečníci 7x) pomyslete na slova "Já jsem"  a snažte si je procítit při každém nádechu a výdechu.
Pokud chcete, můžete si při tom vizualizovat na šesté/modré a na čtvrté/zelené čakře světlo.

Měli byste pocítit na 6. a na 4. čakře jemný láskyplný pocit. Tímto oslovením voláte své Nejvyšší Vědomí - Já jsem.
Nyní jste připraveni pronést mantry "Já jsem" dle vašich přání.


zdroj:http://www.otazky-a-odpovedi.org/shamballa-manual-cz-2.php