Nanebevzatý mistr Saint Germain

Nanebevzatý mistr Saint Germain


Saint Germain se svojí energií má schopnost transformovat a měnit - ať se již jedná o emoce, nebo stavy vědomí. Je to velký pomocník pro ty, kteří duchovně pracují a otevírají se vyšším světům. Tato energie je vhodná pro terapeuty, ale nejen pro ně. Uklidňuje jemnohmotné tělo, dokáže proměnit jakoukoliv nerovnováhu nižších čaker i všechny emocionální nerovnováhy. Otevírá možnost léčení a opětovného navázání vztahu ve zničeném či poškozeném přátelství.


Saint Germain nás postupně vede z emocionálního chaosu, způsobeného mnoha emocemi zároveň, v důsledku kterých jsme uvízli, a osvobozuje nás od něj. Osvobozuje také od karmy a vede k vnitřní svobodě. Hlavním tématem je svoboda - svoboda od starých myšlenek, starých vzorců, masek, nutkavosti. Saint Germain pomáhá při léčivých meditacích. Jeho fialový plamen silně působí při rozpouštění bloků, negací, nežádoucích programů a starých vzorců, které nám již neslouží.